Wybierz język:
 • Polski
 • Angielski
 • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony

Please consider submitting your work (paper) for presentation considering the range of conference tracks where you should seek to place your work (paper).

1. Cutting edge research in tourism and leisure studies

 • Interdisciplinary studies in tourism and leisure
 • Advances in empirical or theoretical studies in tourism disciplines: sociology, anthropology, geography, etc.
 • Towards new integrative conceptions in tourism and leisure domains
 • Comparative studies  of tourism and/or leisure
 • Bridging the gap between education and industry needs
 • Emerging issues in travel and tourism education and training

2. Tourism policy, regional development and planning

 • Tourism Development, Tourism Policy and Planning
 • Public-Private Partnerships in Tourism
 • Monitoring and Management of Tourism Development
 • Strategic Environmental Assessment for Tourism Planning
 • EU Policy and Tourism
 • Tourism and Globalization
 • Urban planning and tourism
 • Tourism and Regional Development
 • Tourism Mobility and Urban Space

3. Sustainable tourism development

 • Community responses to tourists and tourism
 • Economic, social, environmental and cultural impacts of tourism
 • Instruments and indicators for more sustainable tourism
 • Global change and tourism: sociocultural issues
 • Climate changes and tourism
 • Assessment tools for tourism evaluation
 • Tourism accreditation and certification
 • Ecotourism certification
 • Urban sustainability and tourism
 • Renewable energy and tourism
 • Hotel and restaurants energy solutions
 • Responsible tourism and ethical tourism
 • Coastal sustainable tourism
 • Tourism and Biodiversity protection
 • Innovation patterns in sustainable tourism

4. Tourism and hotel management

 • Tourism development and finance
 • Best practices in hospitality and tourism management
 • Global economy and tourism
 • Managing human resources in hospitality and tourism
 • Strategic management in Tourism
 • Tourism Innovation and Creativity
 • Tourism Destination Competitiveness
 • Hotel services management
 • Hotel service technology management
 • Food and beverage management
 • Rest and relaxing management
 • Hotel accounting and efficacy
 • Logistics and Transports
 • Technology and its Impact on Quality
 • Quality management in tourism

5. Tourism marketing

 • Best practices in tourism marketing
 • Tourism market strategy
 • Tourism destination image
 • Branding destinations
 • Branding tourism products
 • Consumer behavior in Tourism
 • Lifestyles and tourism segmentation
 • Communication in tourism
 • Tourist information services
 • Tourist brands and consumer loyalty
 • Consumer loyalty and quality
 • ICT in tourism
 • eStrategy and eBusiness models
 • Internet marketing
 • Web 3.0
 • Mobile services
 • Website design and evaluation
 • Advanced distribution systems

6. Cultural tourism, cultural heritage and social dynamics

 • The commoditization of culture
 • Tourism and cultural industry
 • Historical events as tourist attractions
 • Relationship between natural and cultural resources
 • Heritage management
 • Conservation methods in tourism
 • Heritage interpretation
 • Thematic routes
 • Cultural policy and tourism planning
 • Tourism and the framing of national cultures
 • Tourism and cultural heritage
 • Tourism and community culture
 • Cultural issues (festivals, art, rituals, traditions) and tourism
 • Tourism and cultural change
 • Tourism and new urban culture
 • Cultural tourism in rural areas

7. Special interests tourism

 • New Tourism Products
 • Sport Tourism
 • Mountain tourism
 • Events Tourism
 • Cruise Tourism
 • Ecotourism
 • Rural tourism
 • Agritourism
 • Hunting tourism
 • Gaming and entertainment industries
 • Nature tourism
 • Religious Tourism
 • MICE
 • Golf
 • Wellness tourism
 • Wine tourism
 • Gastronomy
 • Fish tourism
 • Adventure tourism
 • Any other kind of special interests tourism

All submitted papers must represent original research that has not been presented in other conferences or published in any journal.

 • ZAPROSZENI PRELEGENCI

Dimitrios Buhalis

Profesor Dimitrios Buhalis jest ekspertem w dziedzinie Zarządzania Strategicznego i Marketingu ze specjalizacją w zakresie  Technologii i Turystyki. Profesor kieruje  Katedrą Turystyki i pełni obowiązki wicedyrektora Międzynarodowego Centrum Badań nad Turystyką i Hotelarstwem (ICTHR).  Dyrektor eTourismLab i dyrektor Instytutu Turystyki John’a Kent’a w Wyższej Szkole Turystyki, Uniwersytetu Bournemouth, a także profesorski obserwator Senatu Uniwersytetu Bournemouth . Profesor Buhalis prowadzi badania w zakresie eTourism i pracuje z zespołem Bournemouth nad wprowadzeniem technologii we wszystkich aspektach badań i nauczania turystyki. W 2009 roku z powodzeniem przeprowadził Uniwersytet w Bournemouth przez proces certyfikacji UNWTO. TedQual i jest przedstawicielem Uniwersytetu Bournemouth przy Światowej Organizacji Turystyki ONZ. W uznaniu jego zasług, wybrany został w sierpniu 2009 roku  członkiem Międzynarodowej Akademii Badań Turystyki. W kwietniu 2010, Dimitrios został prezydentem Międzynarodowej Federacji Technologii Informacyjnych w Podróży i Turystyce (IFITT).

Alexis Papathanassis

Od 2005 r. dr Alexis Papathanassis jest profesorem Zarządzania Turystyką Morską i e-Turystyką w Bremerhaven University of Applied Sciences. Dr Alexis Papathanassis  jest Dziekanem ds. Dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Biznesu, Dyrektorem Współzarządzającym Instytutu Turystyki Morskiej i współzałożycielem Towarzystwa Badań nad Turystyką Morską. Jest także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bremie i Rosyjskiej Akademii Handlu Zagranicznego, a także członkiem Niemieckiego Towarzystwa Badawczego Turystyki.

Carlos Costa

Carlos Costa jest profesorem na Uniwersytecie w Aveiro (Portugalia) i redaktorem portugalskiego wydania Tourism & Development Journal. Jest również liderem grupy badawczej w zakresie turystyki w tej uczelni. Posiada doktorat i tytuł zawodowy magistra w dziedzinie turystyki (uzyskany na Uniwersytecie w  Surrey, Wielka Brytania) oraz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie planowania miejskiego i regionalnego (uzyskany na Uniwersytecie w  Aveiro). Carlos Costa jest koordynatorem technicznym i naukowym spin-off- u pod nazwą idtour, który opiera się na szerokiej sieci krajowych i zagranicznych naukowców, badaczy i specjalistów z kilku dziedzin naukowych turystyki. Opublikował wiele książek i artykułów, głównie na tematy planowania turystyki i zarządzania turystyką.

Antonio Magliulo 

Przewodniczący Komitetu Akademickiego NECSTouR (Sieć Europejskich Regionów dla Zrównoważonej i Konkurencyjnej Turystyki).  Członek Komitetu Redakcyjnego: "Rivista di Scienze del tourismo", "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", "Journal of Tourism and Services", "Storia del pensiero economico". Członek Europejskiego Towarzystwa Historii Myśli Ekonomicznej (ESHET). Członek CIRT (Międzyuczelnianego Centrum Badań w Turystyce). Członek Włoskiego Towarzystwa Turystyki Nauk (SISTUR).

 

Francisco Dias

Francisco Dias uzyskał  stopień doktora nauk w turystyce na Uniwersytecie w Perpignan, Francja. Studia magisterskie ukończył na  Uniwersytecie Moskiewskim (MGU) z zakresu neuropsychologii oraz w zakresie psychologii społecznej na Uniwersytecie w Porto. Obecnie  jest profesorem Szkoły Turystyki i Technologii Morskiej - IPLeiria - Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia) i członkiem GITUR - Tourism Research Unit z IPLeiria. Jako redaktor naczelny European Journal of Tourism, Hotelarstwo i Rekreacja dąży do stworzenia sieci badawczej w zakresie turystyki. Jako profesor wizytujący, współpracuje w ramach studiów podyplomowych  z Uniwersytetem UNIVATES, w Lajeado, Brazylia. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Turystyki i przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji na temat kina i turystyki. Jego zainteresowania badawcze są szerokie, począwszy od kreowania marek w turystyce do metodologii badań w zakresie turystyki.

Lóránt Dávid

 

Dr Lóránt Dawid, absolwent historii, geografii, Studiów Europejskich i Turystyki . Jest profesorem turystyki w Károly Róbert College, Gyöngyös i honorowym profesorem nadzwyczajnym w Szent István University w Gödöllő na Węgrzech.

W 2008 roku uzyskał tytuł "Jean Monnet Professor". Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, publikowaniu, a także szerokie zainteresowania badawcze w turystyce, rozwoju regionalnym oraz badaniu środowiska. Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła  Zarządzania i Administracji oraz  Nauk o Środowisku. Niedawno  podjął badania nad zarządzaniem turystyką. Jest autorem i edytorem ponad 10 książek oraz ponad 250 artykułów i rozdziałów w książkach, działa w wielu międzynarodowych projektach badań i stowarzyszeniach edukacyjnych. Pełni funkcję tzw. "visiting professor" w Polsce, Kanadzie, Słowacji, Rumunii, Austrii, Kazachstanie, Rosji, Indiach i Egipcie.

 

Ewa Dziedzic

Ewa Barbara Dziedzic, dr hab., prof. Szkoły Głównej Handlowej SGH w Warszawie, kierownik Katedry Turystyki. Jest absolwentką SGH, w której uzyskała stopień zawodowy i wszystkie stopnie naukowe w oparciu o rozprawy z zakresu ekonomicznych zagadnień turystyki. W pracach badawczych koncentruje się na problemach oddziaływania turystyki na obszary recepcyjne, konkurencyjności gospodarki turystycznej i badaniach marketingowych w turystyce. Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce, a następnie kierowała zespołami przygotowującymi ten rachunek. Współpracowała i współpracuje z odpowiedzialnymi za turystykę organami administracji publicznej uczestnicząc w zespołach zajmujących się doskonaleniem systemu monitorowania rozwoju turystyki w Polsce.

Sofia Eurico

Sofia Eurico posiada stopień doktora turystyki - Uniwersytetu Algarve (Portugalia). Jest koordynatorem kierunku Turystyka w Instytucie Politechniki w Leirii i stowarzyszonym członkiem Turystycznej Grupy Badawczej (GITUR). Co więcej, jest redaktorem naczelnym Europejskiego Dziennika Turystyki, Hotelarstwa i Rekreacji oraz koordynuje grupę roboczą – zajmująca się możliwościami zatrudnienia w ESTM (Wyższej Szkole Turystyki i Technologii Morskiej). Jej zainteresowania badawcze obejmują turystykę w szkolnictwie wyższym, możliwości zatrudnienia, zrównoważony rozwój oraz etykę środowiskową.

 

 

 

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOURISM, HOSPITALITY AND RECREATION